چگونه ممکن است به شما کمک کنیم؟

چگونه مدرس شویم

چگونه مدرس شویم

 

تمام اساتید با سابقه تدریس در همه شاخه های آموزشی زبانهای خارجه، هنرهای کاربردی و حوزه تکنولوژی، میتوانند در مجموعه آموزشی BLHO تدریس کنند. به این منظور، در ابتدا اقدام به تکمیل فرم جذب مدرس کنید. در اولین فرصت با شما ارتباط خواهیم گرفت.​

ارز پرداختی را انتخاب کنید