چگونه ممکن است به شما کمک کنیم؟

بازپرداخت دوره

بازپرداخت دوره

 

کاربران و زبان آموزان باید سه روز قبل از شروع ترم، علت حذف دوره را بصورت کتبی اعلام نمایند. بعد از بررسی درخواست، امکان بازپرداخت وجه وجود دارد. بعد از آغاز دوره، به هیچ عنوان بازپرداخت امکان پذیر نیست.

ارز پرداختی را انتخاب کنید